Yield Management

Yield Management innebär att variera en prissättning på en konstant produkt genom att förstå och förutse hur detta påverkar köpbeteende med målet att maximera intäkter av försäljning. Detta har sedan uttrycket myntades av American Airlined VD, Robert Crandall, blivit en stor del av många branscher som resor, turistnäring och marknadsföring.

Inom marknadsföring och framförallt programmatiska köp har yiled management blivit ett trend ord som gärna används av företag för att motivera kostnad förknippad  med tid som läggs ned på optimering av en site. För en site som är uppkopplad mot x antal köp-plattformar innebär det att hitta den rätta prisstrategin i förhållande till marknaden och säsongen.

Den enklaste formen av yield är faktumet att prissätta bra annonser som klassas kvalitativa högre än dess motsatts. Utöver detta går det att t.ex att sätta lägre pris under perioder då efterfrågan är lägre för att tjäna få så mycket sålt som möjligt vilket i sin tur ofta genererar högst intäkter under dessa perioder.

För en del siter som väljer att använda mer än en SSP är det vanligt att man mixtrar med priserna oftare för att försöka hitta den högsta möjliga intjäningen från varje system. Om system 1 säljer slut på 30% av visningarna för CPM 20 medans det skulle sålt ut 50% av visningarna om CPM var 17 så blir det mer lönsamt att sänka priset något.

Yield kan även vara att ha olika prisstrategier mot olika köpare. Ta t.ex. en retargeting annonsör, den är ute efter en person som uppföljer ett specifika kriterier, hen har besökt en site med en produkt men inte avslutat är ett vanligt fall. Då kommer annonsören med största sannolikhet ha en hög betalningsvilja för profilen, vilket gör att siten kan hålla priserna högt. Om en köpare inte bryr sig om vilket utrymme den går på utan bara värnar om räckvidd blir priskänsligheten plötsligt betydligt högre och det kan vara värt att sänka priserna för att få ta del av en så stor del av budget som möjligt.

Teorierna om bästa möjliga yield finns det inget slut på, det är väldigt svårt att avgöra exakt vilken strategi som ger bäst utdelning då marknaden växer vilket ger bra förutsättningar för ökade intäkter samt att varje enskild site har olika möjligheter beroende på efterfrågan.

Oavsett hur en site väljer att anpassa sig efter denna sortens strategier är det bra att vara medveten om faktumet att marknaden varierar sig från månad till månad, därför kan det vara bra att ha en plan på inom vilket spann siten skall hålla sig inom.

Om du som publisher inte känner att tiden räcker till att både sköta allt vad yield och försäljning innebär kan man gå till en aktör som gör detta åt en, oftast till en aningen högre kostnad än self-service system. Nedan följer en lista på ett antal aktörer i Sverige: