Real Time Bidding (RTB)

Real time bidding (RTB) är en budgivning i realtid där mediautrymme säls per visning. Det kan liknas med den process som sker i aktiehandeln där köpare lägger ett bud och säljarna lägger ett pris, om de matchar genomförs en affär. I en RTB budgivning levereras i realtid en annons när köpet gått igenom.

Det finns en mängd fördelar med RTB i förhållande till det traditionella annonsköpet. Dels ger det möjligheten till annonsör att styra köpet. DVS att en annonsör kan koppla upp sig mot en demand side platform (DSP) för att genom RTB köpa utrymmen från en mängd olika supply side platforms (SSP). På så sätt kan annonsören på egen hand boka upp de siterna den vill gå mot, till själv satt pris, köpa annonsutrymmen av olika storlek och former.

En annan väldigt unik faktor är möjligheten att koppla på den data man vill. Eftersom annonsören köper varje visning för sig kan den även välja ut varje individ som genererar visningen för sig. Om annonsören t.ex driver en webb-shop där en person har lagt en vara i korgen kan annonsören välja att återkoppla mot just denna person med ett anpassat budskap.

Detta gör även att det effektiva priset som läggs för en annonsör blir lägre då den kan hitta rätt individ vid rätt tillfälle för att generera en konvertering. För en publisher skapar det även en högre intjäning då fler annonsörer har möjlighet att hitta siten och är villiga att betala ett högt pris när de vet att rätt person träffas av budskapet. I en perfekt värld finns det tillräckligt många annonsörer med tillräckligt många behov för att fylla en publishers annonsutrymmen och fortfarande hitta exakt rätt individ.

Om du vill veta mer om hur man kan använda budgivningen för att få så många, bra betalande kunder som möjligt, läs vidare om olika floor price strategier inom RTB, klicka här