Ordbok Online-annonsering

CPM – Cost Per Mille, kostnaden för 1000 exponeringar av en annons.

CPA – Cost Per Action/Acquisition , kostnaden för en konvertering som beskrivs av annonsör.

CPL – Cost Per Lead, kostnaden för att en person anmäler intresse för en kampanj.

CPC – Cost Per Click, kostnaden för ett klick på en annons.

CTR – Click Through Rate, hur hög andel % som klickat på en annons av samtliga exponerade.

Fillrate – Hur hög % av publishers utrymme som säljs

eCPM – estimated Cost Per Mille, snittkostnad per 1000 exponeringar för publishers utrymme

RCPM – totala intjäningen per 1000 exponeringar. Används oftast för att utvärdera resultat inräknat fillrate.

Floorprice – Det lägsta priset en publisher kan tänka sig sälja ett annonsutrymme för. Floorpricestrategi

DSP – Demand Side Platform, köpsystem programmatiskt för annonsörer. Läs mer

SSP – Supply Side Platform, säljsystem programmatiskt för publisher. Läs mer

DMP – Data Management Platform, system för att ta reda på mer om sina användare och erbjuda denna informationen i samband med annonsförsäljning.

Impression – En visning av annons

RTB – Real Time Bidding Läs mer

Private Deal – En privat väg mellan DSP och SSP. Läs mer

Programmatic Guaranteed – Programmatiska köp där annonsören garanteras annonsvisningar. Läs mer 

Adserver – System som tillåter en site att ändra innehåll i utvalda annonsytor utan att gå in i koden för siten. Fungerar i de allra flesta fallen som en verktyg för direktförsäljning där annons material bokas under bestämd tid eller till bestämd volym mot en placering. Hitta olika adservers

Holistiskt – När direktannonsörer, private deals och open RTB tävlar på samma villkor, bäst pris vinner.

Creative – Det materialet som skall levereras mot en annonsplats. Kan vara en bild med klicklänk, en kodsnutt som i sin tur levererar ett material mm..

Placement – En yta dedikerad för annonsering på en site.

Lineitem – Där du knyter samman creatives till en placement samt bestämmer villkoren som måste uppfyllas för att den ska få levereras.

Blocklist – De annonsörer en site inte vill ska kunna köpa hos dem eller de siter en annonsör inte vill gå mot.

Whitelist – De annonsörer en site vill ska kunna köpa hos dem eller de siter en annonsör kan tänka sig gå mot.