Introduktion till Programmatic

Programmatic är handel mellan datorer. Genom att publishers kopplar upp sig mot en SSP(Supply Side Platform) så hamnar de i en börs som i sin tur är uppkopplad mot DSP’s(demand Side Platform). En publisher ställer in på vilka premisser som den vill sälja sina annonsplatser, saker som floorprice, blocklista och format man tillåter på olika placeringar. I en DSP genomför annonsörer samma process, de fyller i pris, siter de vill eller inte vill gå på och format de vill köpa. Om premisserna stämmer överens mellan en publishers och en annonsör genomförs ett köp som resulterar i att annonsörens annons hamnar hos publishern.

 

Skärmavbild 2016-04-10 kl. 22.46.02

 

Denna sortens handel kan ske på lite olika sätt, nedan förljer några varianter:

Open RTB(Real Time Bidding)

När man låter sitt annonsutrymme handlas öppet av den annonsör som betalar bäst. Detta med undantag för annonsörer man satt på en blocklista eller om buden inte överskrider det floor som är satt.

Private Deal

När man sätter upp en länk mellan annonsörs köparkonto(DSP) och Publishers SSP. Detta sker oftast fortfarande i en miljö av öppen budgivning men du visar vägen för köparen så att de får full transparens i vad den köper och hjälper dem med ett konkurrerande bud som gör att de får visningen om de vill ha den. Floorprice på en private deal kan variera från den öppna budgivningen vilket ger dig möjlighet att öka upp priset mot servicen och högre transparens mot ditt annonsutrymme. Har du full transparens i den öppna budgivningen(Open RTB) så blir denna sortens dealar svårare att motivera ett högre pris på.

Private Auction

När du låter ett urval av annonsörer köpa på dina annonsytor. Detta skapar en sorts exklusivitet kring ditt inventory(annonsutrymme) och används oftast när du är mer noggrann kring vilken sorts annonsörer/annonser som skall ligga på din site. Det kräver större insatts eftersom du måste hitta enskilda annonsörer med tillräckligt stora budgetar som vill köpa hos dig. Om man inte vill lägga för många ägg i säljarnas korg så kan det vara en idé att göra detta på ett fåtal exklusiva placeringar medan man fortfarande har öppen budgivning på de mindre eftertraktade formaten.

Programmatic Guaranteed

När du sätter upp en kampanj på ett mer klassiskt sätt. Du garanterar en annonsör/köpare möjligheten till att köpa ett visst antal impressions. Detta ger en förtur åt annonsören mot andra öppna budgivare samtidigt som de kan välja att inte köpa visningen för att låta den gå tillbaka till den öppna budgivningen. Annonsören kan på detta sätt få den säkerhet i leverans som man får vid en direkt bokning och samtidigt koppla på data för att välja ut de profiler man vill ha, inte betala för alla.