För dina användare

Det är inte helt ovanligt att site-ägare möter motstånd kring annonsering och budskapen som förmedlas. Det kan vara en sportsite med hög andel ungdomar som inte vill exponera alkohol och det kan vara en bloggsite som ställer sig emot viktminsknings annonsörer. Oavsett vad dina direktiv kring annonsering är så skapar dagens annonseringslösningar med öppna teknologiplattformar ett mindre kontrollerbart landskap. Programmatiska plattformar gör det svårt att blocka annonsören om exakta URLen som används inte innehas och re-targeting följer från fall till fall en användare vart den än vänder sig. För oss som är insatta i frågan känns det självklart i vissa fall, men en användare har inte samma insikt i marknaden.

Därför har vi skapat en sektion som vänder sig till användarna. Denna är fri att lägga till som länk på er sida för att dina användare på ett enkelt sätt ska kunna läsa på och bilda bättre förståelse kring dagens annonseringslösningar. Se nedan länkar till sidor som är användbara vid behov av information till dina besökare:

Programmatic, vad är det?

Affiliatemarknadsföring – kommer snart