Data Management Platform (DMP)

DMP (Data Management Platform) är en plattform som tillåter en publisher eller nätverk att spåra en användares beteende för att lära sig mer om den. Det kan vara allt från ren första parts data, som faktumet att en användare besökt en site till skapandet av lookalikes. Genom att jämföra enkäter som skickas ut till användare med hur de beter sig online kan man hitta mönster mellan användarbeteende och datapunkter som samlats genom enkäterna. Denna datan kan dels användas vid försäljning av annonser, så att köpare kan styra mot unika datapunkter de efterfrågar eller till produktutveckling genom bredare kunskap kring användarna.

Det finns lite olika aktörer inom detta område, nedan följer en lista på några av de vanligaste i Sverige: