Antal adblocker användare

Det finns lite olika mätningar på antalet adblocker-användare. Antalet varierar i olika marknader och bland olika åldersgrupper.

Adblocker i världen

  • 198 miljoner användare totalt
  • 41% tillväxt de senaste 12 månaderna
  • USA växte 48% till 45 miljoner aktiva användare av 319 miljoner invånare
  • UK växte 82% till 12 millioner aktiva användare av 64 miljoner invånare

Adblocker i Sverige

I Sverige har antalet adblocker-användare uppskattas till ca 25%. Detta är en relativt hög siffra jämfört med andra länder. Enligt en ny undersökning som Dagensmedia nyligen skrev om har ett bolag vid namn Audienceproject tagit fram skall denna siffran nu vara 36% baserat på svar från ca 7 000 personer över olika åldersgrupper. I åldersgruppen 15-25 har 54% svarat att de använder sig av en adblocker mjukvara.

I de flesta verktygen för annonsblockering finns inställningar som gör att användaren kan välja att tillåta annonsering just på den siten som de besöker. Det finns ingen offentligt tillgänglig undersökning på hur många som valt att stänga av adblocker på vissa sidor, detta är dock något som kommer behöva tas in i beräkning framöver då flera av de stora mediehusen tar större steg mot att uppmana läsare till att låta just deras sida visa annonsering. Bonnier är ett av bolagen som gjort denna satsning på Dagens Nyheter.

Om du vill läsa mer om adblocker och hur du kan förhindra dina användare att blockera din primära intäktskälla, läs här.