Provision

Anledningen till att vi håller provisionsnivåer som snäppet mindre viktigt än konverteringsgrad (”Konvertering”) är att provisionsnivå i sig är irrelevant om inte trafiken du skickar inte leder till köp. Det sagt blir provisionsnivåer mer intressant när du har möjlighet att välja mellan annonsörer som säljer samma produkt(er) och trafiken konverterar ungefär lika bra men ersättningsnivå skiljer.

Det finns två olika sätt för annonsörer att sätta upp sin provisionsmodell i sitt affiliateprogram. Det första används oftast mindre aktörer där de väljer att sätta upp en provisionsmodell där samtliga produkter i en varukorg tilldelas samma procentuella ersättning. Detta betyder att annonsören inte kategoriserar produkter och ger olika ersättning utan ger en fast procentuell ersättning på orderns totala värde. För publishers som arbetar med olika bonussystem eller cashback-lösningar kan detta vara en attraktiv modell eftersom du väldigt enkelt kan förmedla till dina medlemmar vilken ersättning de kan förvänta sig på sitt köp. Det andra alternativet är att annonsören väljer att ge provision baserat på olika produktgrupper. I praktiken spelar detta inte någon större roll för dig som publisher om du inte marknadsför en produkt som sälj av flera olika aktörer där provisionsnivån på den specifika produkten skiljer på affiliateprogrammen.

Hur räknas min provision ut?

En annan viktigt sak att titta på i de individuella affiliateprogrammen är vad annonsören gör avdrag för när de räknar ut din provision. Denna information finns oftast tydligt stipulerad i programmet men som regel kan du anta att du endast kommer tilldelas provision på netto ordervärdet av köpet, efter att skatter och avgifter räknats bort. Inte heller detta utgör en markant skillnad för dig som publisher men kan vara intressant om du jämför provisionsnivåerna mellan olika program.

När får jag betalt?

När du får betalt för dina refererade försäljningar skiljer stort mellan program och affiliatenätverk. I grund och botten beror detta på konsumenters ångerrätt samt att många e-handlare erbjuder kunder att, fritt eller mot avgift, returnera sina beställningar en viss tid efter köp. Detta gör att handlarna sätter upp godkännandetider i sina program vilket ger de utrymme att avslå provision i de fall köpet helt eller delvis returnerats av kunden.

Efter att detta skett kommer annonsören skickas en faktura från affiliatenätverket på summan på provisioner som registerats under en viss period. När denna är betald allokeras beloppet till affiliateprogrammet och kreditnotor skapas för publishern.

Ovan är ett standardscenario när det kommer till utbelatningar men det finns många avvikelser som är bra att ha koll på. Dessa inkluderar att annonsören har en inbetald summa på sitt affiliateprogram som används för att betala ut provisioner. I dessa fall behöver man alltså inte vänta på att en faktura är betald utan överföringen sker direkt när ett köp godkänts av annonsören. Det kan även vara fallet att annonsören inte gör några avslag på köp via affiliateprogrammet och istället väljer att godkänna försäljningar direkt när de sker. Detta är såklart ett attraktivt scenario för dig som publisher eftersom provisioner betalas ut snabbt, dock kan det vara en signifikant kostnad för annonsörer (beroende på hur mycket som de facto returneras) eftersom de kommer betala provision på för försäljningar som returnerats.